Toimijuus lastentarhan tilallisissa murroksissa

Lectio praecursoria

Kirjoittajat

  • Taina Sillanpää Ebeneser-säätiö

Abstrakti

Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan Tila, lapsi ja toimijuus. Lastentarha- ja päiväkotiarjen murrokset ja jatkuvuudet muistitietoaineistoissa, Helsingin yliopistossa 17.9.2021.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2023-10-20

Viittaaminen

Sillanpää, T. (2023). Toimijuus lastentarhan tilallisissa murroksissa: Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika, 17(3), 82–88. https://doi.org/10.33350/ka.131922