Kasvatuksen historian ja filosofian kaunis ystävyys?

Kirjoittajat

  • Elina Hakoniemi Helsingin yliopisto
  • Anja Heikkinen Tampereen yliopisto
  • Hanna-Maija Huhtala Oulun yliopisto
  • Eenariina Hämäläinen Tampereen yliopisto
  • Aleksi Paavilainen Helsingin yliopisto
  • Hannu Simola Helsingin yliopisto

Avainsanat:

kasvatuksen historia ja filosofia, tutkimus ja opetus, kasvatuksen historian ja filosofian tutkimusverkosto

Abstrakti

Artikkeli dokumentoi Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivillä 2023 käydyn paneelikeskustelun puheenvuoroja. Ne kommentoivat niin kasvatuksen historian ja filosofian tutkimuksen ja opetuksen tilan, kuin niiden keskinäisen suhteen muutosta sekä muutoksen syitä. Keskustelijat pohtivat historiallisen ja filosofisen lähestymistavan merkitystä kasvatuksen tieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa, mutta kysyvät myös perusteita niiden yhteenlittymiselle kasvatuksen historian ja filosofian tutkimusverkostoksi.

Osasto
Puheenvuorot

Julkaistu

2023-10-20

Viittaaminen

Hakoniemi, E., Heikkinen, A., Huhtala, H.-M., Hämäläinen, E., Paavilainen, A., & Simola, H. (2023). Kasvatuksen historian ja filosofian kaunis ystävyys?. Kasvatus & Aika, 17(3), 71–81. https://doi.org/10.33350/ka.137053