Lapsi ja uskonto. Kaksi näkökulmaa sosialisaatioon myöhäisantiikissa ja sydänkeskiajalla 

  • Sari Katajala-Peltomaa Tampereen yliopisto
  • Ville Vuolanto Tampereen yliopisto

Abstrakti

Artikkeli käsittelee lapsuuden rakentumista länsimaisessa kulttuuripiirissä myöhäisantiikissa ja sydänkeskiajalla sekä niitä mahdollisuuksia, joita sosialisaation näkökulma yhdessä lasten toimijuuden kanssa tuo esimodernin ajan lapsuuden tutkimukseen. Uuden hahmotteleminen vaatii vanhan näkemistä uudesta kulmasta: oman näkökulmamme esittelyn jälkeen tarkastelemme lapsuuden historian tutkimustradition päälinjoja ja uusimpia virtauksia. Artikkelin loppuosassa syvennymme siihen, miten lasten kasvattamista ja kasvamista arjessa yhteisönsä jäsenenä voi vanhemman ajan historiassa tutkia.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2009
Viittaaminen
Katajala-Peltomaa, S., & Vuolanto, V. (2009). Lapsi ja uskonto. Kaksi näkökulmaa sosialisaatioon myöhäisantiikissa ja sydänkeskiajalla . Kasvatus & Aika, 3(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68108