Elisabeth Alander, Aukusti Salo ja suomalaisen lastentarhan idea

  • Jorma Virtanen Tampereen yliopisto

Abstrakti

Itsenäistymisen jälkeisinä vuosina käytiin vilkasta keskustelua lastentarhasta ja lastentarhan paikasta uudistuvassa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Lastentarhan periaatteiden, tarkoituksen ja toimintatapojen puntarointi tihentyi vuosina 19201922 Alkuopetus-lehdessä. Moniosaisissa kirjoituksissa Elisabeth Alander ja Aukusti Salo esittivät omat tulkintansa lastentarhan ideasta. Kuinka nämä tulkinnat erosivat toisistaan?
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2009
Viittaaminen
Virtanen, J. (2009). Elisabeth Alander, Aukusti Salo ja suomalaisen lastentarhan idea. Kasvatus & Aika, 3(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68111