Kasvun tiellä ja muutosten kynnyksellä – Evakkopojan muistelukertomuksenkronotoopit

  • Ulla Savolainen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Siirtokarjalaisten . Kronotooppi tarkoittaa ajan ja paikan yhteyttä kerronnassa, jossa muodon ja sisällön kokonaisuus luo merkityksiä. Tulkitsen evakkopojan lapsuuden muistoja evakkomatkakertomuksen aikaan ja paikkaan ankkuroituvasta kerronnallisesta muodosta. Tämän kautta kartoitan myös yleisemmin kronotoopin käsitteen hyötyjä sekä sen käyttöön liittyviä ongelmia muistelukerronnan analyysissä.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2009
Viittaaminen
Savolainen, U. (2009). Kasvun tiellä ja muutosten kynnyksellä – Evakkopojan muistelukertomuksenkronotoopit. Kasvatus & Aika, 3(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68113