Steinerkoulut – post-romanttinen kasvatusnäkemys nykyajassa?

Kirjoittajat

  • Jan-Erik Mansikka Helsingin yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa keskustellaan mahdollisuudesta ymmärtää Steinerkouluja muista näkökulmista kuin yksinomaan antroposofian talutusnuorassa. Steinerin ajattelua ja kasvatusnäkemystä lähestytään eri kerrostumissa: suhteessa nykyaikaan, josta löytyy yhtymäkohtia kriittisen pedagogiikan diskurssiin, sekä suhteessa romantiikan luonnonfilosofiaan, josta nousee kokonaisvaltaisuuden vaatimus.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2008-12-01

Viittaaminen

Mansikka, J.-E. (2008). Steinerkoulut – post-romanttinen kasvatusnäkemys nykyajassa?. Kasvatus & Aika, 2(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68196