Suomalaisen yliopiston itseymmärrys, itsepuolustus ja haasteet 1920-luvulta 2010-luvulle rehtoreiden puheissa

  • Risto Rinne Turun yliopisto
  • Arto Jauhiainen
  • Raakel Plamper

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelemme suomalaisen yliopiston haasteiden, tehtävien ja näköalojen historiallista muutosta yliopistojen rehtoreiden lukuvuoden avajaispuheissa 1920-luvulta 2010-luvulle. Jäsennämme puheissa käsitellyt aiheet suomalaisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin. Analyysissä käytämme kehyksenä suomalaisen korkeakoulupolitiikan historiasta aikaisemmin muodostettua doktriinijaottelua. Tavoitteena on kuvata rehtoreiden puheissaan ilmaisemia käsityksiä yliopiston asemasta, tehtävistä ja haasteista eri aikoina, sekä näiden käsitysten suhteutumista yhteiskunnan ja yliopistopolitiikan muutosvaiheisiin.
Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Syväluotaukset
Julkaistu
syys 1, 2015
Viittaaminen
Rinne, R., Jauhiainen, A., & Plamper, R. (2015). Suomalaisen yliopiston itseymmärrys, itsepuolustus ja haasteet 1920-luvulta 2010-luvulle rehtoreiden puheissa. Kasvatus & Aika, 9(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68544