Akateemisen kapitalismin uusliberaali tutkijasubjekti kasvatustieteellisessä tohtorikoulutuksessa

Kirjoittajat

  • Anna Kouhia Helsingin yliopisto
  • Tuure Tammi

Abstrakti

Yliopistouudistus ja muuttuneet tohtorikoulutuksen käytännöt ovat ravistelleet viime vuosina koko yliopistokenttää. Artikkelissa tarkastelemme nykyistä tohtorikoulutusta ohjaavia puhe- ja toimintatapoja tohtoriopiskelijan näkökulmasta, akateemisen kapitalismin käsitettä hyödyntäen. Pohdimme, miten akateeminen kapitalismi operoi muun muassa julkaisemiskäytänteiden, rahoitushakujen ja joustavan työajan muodossa tuottaen uusliberaalia tutkijasubjektia. Pohjaamme argumentointimme omien kokemustemme lisäksi tohtoriohjelmaamme ohjaavan dokumentin analyysiin. Toteamme tohtoriopiskelijan position olevan erityisen haastava aikana, jolloin markkinamaiset toimintatavat ovat hiipineet osaksi tutkimuksen käytäntöä ja puhetapoja.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2014-06-01

Viittaaminen

Kouhia, A., & Tammi, T. (2014). Akateemisen kapitalismin uusliberaali tutkijasubjekti kasvatustieteellisessä tohtorikoulutuksessa. Kasvatus & Aika, 8(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68592