Traditionalismi nykypäivän perhekeskusteluissa Venäjällä -rountable

Kirjoittajat

  • Anna Avdeeva Helsingin yliopisto
  • Olga Isupova
  • Antu Sorainen
  • Alisa Zhabenko

Abstrakti

Traditionaalista käytetään usein savuverhona perusteltaessa erilaisia näkemyksiä Venäjän nykyhetkessä tai keskusteltaessa tulevaisuuteen suuntautuneista tavoitteista. Mutta mikä on perinteisen perhemallin suhde historiantutkimuksen antamaan kuvaan venäläisten perheiden ja perheideologioiden historiasta? Pohdimme tätä kolmen venäläisen perhetutkijan kanssa. Heistä kukin tutkii sellaista ilmiötä, jolla itsellään ei ole pitkää menneisyyttä, mutta jonka kohdalla traditionalismipuhe kärjistyy. Näitä ovat luonnollinen vanhemmuus, uudet lisääntymisteknologiat ja lesboperheet Venäjällä.<br /> <br /> Keskustelumme perhe-elämän vaietuista ja näkymättömistä puolista avaa uusia vivahteita nyky-Venäjän poliittisen argumentaation ristiriitaisuuteen sen suhteen, mitä valtio on todellisuudessa tehnyt tai jättänyt tekemättä huolimatta omista traditionalistisista historiatulkinnoistaan. Historiantutkimuksellisesti on myös kiinnostavaa, mitä arjen vastarintaa ja valintoja marginalisoiduissa perheissä on tehty.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2016-03-01

Viittaaminen

Avdeeva, A., Isupova, O., Sorainen, A., & Zhabenko, A. (2016). Traditionalismi nykypäivän perhekeskusteluissa Venäjällä -rountable. Kasvatus & Aika, 10(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68599