Elämän politiikka J. A Hollon ajattelussa

Kirjoittajat

  • Esko Harni Tampereen yliopisto
  • Antti Saari

Abstrakti

Käsittelemme artikkelissa suomalaisen kasvatusteoreetikon J. A Hollon näkemyksiä kasvamis- ja elämänvoimasta sekä kasvatuksen omalakisesta luonteesta. Peilaamme näitä näkemyksiä Michel Foucaultn ja Giorgio Agambenin ajatuksiin elämän poliittisuudesta sekä siihen sisältyvään jännitteeseen, jossa elämä nähdään sekä empiirisenä että transsendentaalina ilmiönä. Esitämme, että Hollon kasvatusajattelu ja erityisesti siinä esiintyvä elämän käsite asettuu mielenkiintoiseen asemaan suhteessa Agambenin kuvaamaan biopolitiikan kahtalaiseen asemaan sekä Foucault'n kuvaamaan moderniin episteemiin ihmistieteiden perustana.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-06-01

Viittaaminen

Harni, E., & Saari, A. (2016). Elämän politiikka J. A Hollon ajattelussa. Kasvatus & Aika, 10(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68615