Tutkija-opettajien kiirekokemukset yliopiston opetussuunnitelmatyössä

Kirjoittajat

  • Virve Kallioniemi-Chambers Tampereen yliopisto
  • Johanna Annala Tampereen yliopisto
  • Marita Mäkinen Tampereen yliopisto

Abstrakti

Miten yliopiston tutkija-opettajat tulkitsevat kokemuksiaan kiireestä yhden yliopiston opetussuunnitelmasyklin aikana? Haastatteluaineiston analyysi nostaa esiin kiireen muun muassa ulkopuolelta tulevina aikatauluina ja ajan pirstaleisuutena. Opetussuunnitelmatyöskentely osoittautuu erilaisten yliopistotyöprosessien jännitteisenä risteyspaikkana sekä tutkija-opettajien opetussuunnitelmakäsityksistä kumpuavana omanlaista aikaa rakentavana yhteistyönä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-12-01

Viittaaminen

Kallioniemi-Chambers, V., Annala, J., & Mäkinen, M. (2013). Tutkija-opettajien kiirekokemukset yliopiston opetussuunnitelmatyössä. Kasvatus & Aika, 7(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68673