Lasten osallistuminen ja posthumanistinen ontologia: urittuvaa ja emergenttiä kartoittamassa

  • Tuure Tammi Oulun yliopisto
  • Riikka Hohti

Abstrakti

Osallistuminen lukeutuu lapsuudentutkimuksen isoihin aiheisiin. Osallistumisella saatetaan kuitenkin tarkoittaa monia eri asioita, kuten yksilön kyvykkyyttä tai yhteisön käytänteiden muotoutumista. Se voi olla sekä emansipatorinen prosessi että itsehallinnan tuottamisen strategia. Analysoimme artikkelissamme kahta alakouluun sijoittuvaa empiiristä tapausta ja pohdimme, mitä osallistuminen voisi tarkoittaa, kun otamme huomioon posthumanistisen ontologian suhteisuuden ja verkottuneisuuden. Lopuksi avaamme kaksi näkökulmaa osallistumiseen: urittuva ja emergentti osallistuminen.
Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 1, 2017
Viittaaminen
Tammi, T., & Hohti, R. (2017). Lasten osallistuminen ja posthumanistinen ontologia: urittuvaa ja emergenttiä kartoittamassa. Kasvatus & Aika, 11(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68706