Monikulttuurinen suomalainen peruskoulu? Monikulttuurisuus peruskoulun opetussuunnitelmissa 1990–2010 luvuilla

Kirjoittajat

  • Marja-Liisa Mäkelä
  • Mira Kalalahti
  • Janne Varjo

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan peruskoulun opetussuunnitelmien perusteiden monikulttuurista sisältöä vuosilta 1994, 2004 ja 2014. Tutkimuksessa analysoidaan, miten monikulttuurisuuskasvatus ilmenee opetussuunnitelmissa kahdella eri tasolla: 1) yhteiskunnallisella (minkälaisena yhteiskunnan ja monikulttuurisuuden välinen suhde kuvataan) ja 2) yksilöllisellä (millaiseksi monikulttuurinen oppilas määrittyy).

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-12-19

Viittaaminen

Mäkelä, M.-L., Kalalahti, M., & Varjo, J. (2017). Monikulttuurinen suomalainen peruskoulu? Monikulttuurisuus peruskoulun opetussuunnitelmissa 1990–2010 luvuilla. Kasvatus & Aika, 11(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68763