Kilpailun harha – aatehistoriallisilta juurilta kilpailufatalismia vastaan

  • Jani Pulkki

Abstrakti

Kilpailu on tullut 1990-luvun laman jälkeen voimallisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun vaikuttaen myös kasvatusajatteluun sekä koulutuspolitiikkaan. Kriittisten kasvatustutkijoiden enemmistö ei ole nähnyt kehitystä kohti kilpailuyhteiskuntaa ongelmattomana, mutta kilpailun aatehistorian systemaattinen tarkastelu on jäänyt vähäiseksi. Kirjoitus keskittyy kilpailuajattelun aatehistoriallisiin juonteisiin biologiassa, taloustieteessä ja liberaalissa yhteiskuntafilosofiassa uudelta ajalta nykypäivään. Kirjoituksen tehtävänä on auttaa kasvattajia pedagogisesti perustellun maailmankuvan rakentamisessa, jotta kilpailun ylilyöntejä kasvatuksessa voitaisiin välttää. Kirjoitus on lähtökohdiltaan kilpailukriittinen ja se ottaa tarkastelun kohteeksi ne käsitteet, joita käyttämällä kilpailua nykyisin määritellään: olemassaolon taistelu, niukkuus, halut, tarpeet, vapaus, resurssit ja ansio. Artikkelin keskeinen tutkimustulos on kilpailun universaalin välttämättömyyden kuvitelman arvosidonnaisuuksien osoittaminen ja kilpailun välttämättömyyden ajatuksen kyseenalaistaminen. Kilpailua opettavan ja kilpailuun sosiaalistavan kasvatuksen sijaan aikamme vaatii ekososiaalisten hyveiden omaksumista.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 19, 2017
Viittaaminen
Pulkki, J. (2017). Kilpailun harha – aatehistoriallisilta juurilta kilpailufatalismia vastaan. Kasvatus & Aika, 11(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68766