Demokraattisten juurten kasvattaminen notkeassa modernissa

Kirjoittajat

  • Tuomas Tervasmäki

Abstrakti

Tässä katsauksessa käsittelen murroksia, jotka kohdistuvat yksityisen ja yhteisen sekä vastuun ja velvollisuuksien välisiin suhteisiin ja jotka vaikuttavat erityisesti demokraattiseen päätöksentekoon. Tarkemmin määritellen tarkastelen äskettäin edesmenneen sosiologi Zygmunt Baumanin (1925–2017) analysoimaa notkeaa modernia, jolla hän kuvaa parhaillaan kuluvaa ajanjaksoa ja sen ominaispiirteitä.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2017-12-19

Viittaaminen

Tervasmäki, T. (2017). Demokraattisten juurten kasvattaminen notkeassa modernissa. Kasvatus & Aika, 11(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68770