Hyveet kilpailuharhojen tuolla puolen

  • Jani Matti Pulkki Tampereen yliopisto
Avainsanat: Kilpailu, hyveet, hyvekasvatus, paheet, aikalaisanalyysi

Abstrakti

Lectio praecursoria kasvatustieteen vaitoskirjaan Kilpailun kasvatuksellisista ongelmista. Hyveitä 2000-luvulle, Tampereen yliopistossa 24.11.2017.

Lektio tarkastelee kilpailun aatehistoriallista kehkeytymistä ja kontrastoi kilpailua perenniaalisiin ja ekososiaalisiin hyveisiin tässä ajassa.

Osasto
Katsaukset
Julkaistu
maalis 19, 2018
Viittaaminen
Pulkki, J. M. (2018). Hyveet kilpailuharhojen tuolla puolen. Kasvatus & Aika, 12(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/69112