Suomalaisen taidekasvatuksen synnyillä opettaja Lilli Törnuddin matkassa

Kirjoittajat

  • Alma Muukka-Marjovuo Sibelius-lukio/ Aalto-yliopisto

Avainsanat:

taidekasvatuksen historia, koulun taidekasvatus ennen ja nyt, taiteita yhdistävä taidekasvatus

Abstrakti

Tässä katsausartikkelissa selvitetään kansainvälisen taidekasvatusliikkeen ideoiden ja kasvatustavoitteiden saapumista Suomeen 1900-luvun alussa Lilli Törnuddin taidekasvatusajatteluun linkitettynä. Lilli Törnudd (1862–1929) oli keskeinen suomalaisen taidekasvatusliikkeen alkuvaiheen vaikuttaja, joka edesauttoi taidekasvatusliikkeen ideoiden juurtumista Suomeen. Hän oli tuottelias oppikirjailija, piirustus- ja käsityöopettajien kouluttaja sekä Kouluhallituksen piirustuksen ja käsityön tarkastaja. Törnuddin didaktiikasta tekee ajankohtaisen sen yhteisöllisyyden lisäämiseen pyrkivät työskentelytavat, lapsikeskeisyyden ideaali ja oppiainerajat ylittävät työskentelyohjeet. Metatasolla Törnuddin tavoitteena oli tiedettä ja taidetta yhdistävän koulun perustaminen, ei ainoastaan piirustusopetuksen kehittäminen. Artikkelin lopuksi kirjoittaja pohtii Törnuddin taidekasvatuksen nykysovelluksia.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 16, 2018

Viittaaminen

Muukka-Marjovuo, A. (2018). Suomalaisen taidekasvatuksen synnyillä opettaja Lilli Törnuddin matkassa. Kasvatus & Aika, 13(1), 19–35. https://doi.org/10.33350/ka.69803