Lukemisen merkitys ja muutos lukukokemuskertomuksissa

  • Silja Juopperi Tampereen yliopisto

Abstrakti

Vapaa-ajan lukeminen on ollut viime aikoina mielenkiinnon kohteena eri tieteenaloilla ja julkisessa keskustelussa. Tässä artikkelissa tarkastelen Elämää lukijana -keruuseen vastanneiden kertomuksia lukukokemuksiin liitetyistä merkityksistä. Olen kiinnostunut syistä, mikä saa heidät lukemaan vapaa-ajalla kirjoja ja mikä lukemisessa vetää puoleensa. Teemoittelin lukukokemuksille annettuja merkityksiä aineiston perusteella ja keskeisiksi teemoiksi nousivat intohimoinen lukeminen, salaa lukeminen, tietoa etsivä lukeminen, eskapistinen lukeminen ja viihdyttävä lukeminen. Kertojat lukivat intohimoisesti, kun lukemisesta tuli niin houkuttelevaa, ettei intoa voinut kontrolloida. Jos lukemista piti rajoittaa jonkun auktoriteetin toimesta, päätyivät kertojat lukemaan salaa. He lukivat salaa kolmesta syystä: lukemista ei hyväksytty, kirja ei ollut sopiva tai lukemisen ajankohta oli väärä. Vastaajat löysivät kirjoista monenlaista tietoa, kuten historiasta tai kulttuureista mutta kirjat tarjosivat myös vertaistukea ja samaistumisen kohteita. Lukemalla tavoiteltiin niin ikään pakoa arjesta tai jostain ikävästä elämässä sekä pelkästään viihtymistä. Esiin nousseita lukemisen merkitysten teemoja yhdistävää uppoutumisen lumo eli esteettinen illuusio sekä miellyttävän tunnetilan tavoittelu. Rinnalle tulleista medioista huolimatta koetaan kirja kertomuksissa edelleen 2010-luvulla merkittäväksi elämysten ja ymmärryksen kasvattamisen välineeksi.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
elo 6, 2018
Viittaaminen
Juopperi, S. (2018). Lukemisen merkitys ja muutos lukukokemuskertomuksissa. Kasvatus & Aika, 12(2), 62–76. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/74131