Perukan tytöstä puutarhayrittäjäksi. Syrjäseudun nuoren naisen ammatinvalinnan taustoja 1950-luvulla

  • Marjukka Piirainen Itä-Suomen yliopisto

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissa äitini Airan, 78-vuotiaan puutarhurin ammatinvalintaa. 1950-luvulla koulutusmahdollisuuksia ei ollut Suomessa paljon etenkään tytöille, mutta hänen synnyinseudullaan Kainuussa niitä oli erityisen vähän. Artikkelissa kysyn, kuinka Airasta tuli puutarhuri. Tutkimuksen aineistona ovat hänen kanssaan tekemäni muistitietohaastattelut ja tutkimusmenetelminä muistitietotutkimus ja etnografia. Airan muistojen analysointi tarjoaa näkökulmia lapsuuteen ja nuoruuteen Suomen rajaseudulla 1940- ja 1950-luvuilla. Ratkaisevia tekijöitä ammatinvalinnassa olivat Airan kansakoulussa, maatalouskerhossa ja kansanopistossa opettajiltaan saamansa opetus ja vaikutteet. He kaikki olivat itse innostuneita puutarhanhoidosta ja vaikuttivat häneen rohkaisevasti. Silti urapolun alkuun pääsemiseksi tarvittiin myös sattumia. Artikkeli myös osoittaa, että puutarhurikoulutus oli poikkeus 1950- ja 1960-lukujen koulutuskentässä, koska sukupuolia ei harjoittelussa eikä koulussa eroteltu.

Avainsanat: syrjäseutu, 1950-luku, ammatinvalinta, sukupuoli
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 21, 2018
Viittaaminen
Piirainen, M. (2018). Perukan tytöstä puutarhayrittäjäksi. Syrjäseudun nuoren naisen ammatinvalinnan taustoja 1950-luvulla. Kasvatus & Aika, 12(4), 76–95. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76609