Opettajan kosketus oppilaiden koulumuistoissa: opettajan toimintaa selittämässä

  • Ulla Karvonen Helsingin yliopisto
  • Pilvi Heinonen Helsingin yliopisto
  • Liisa Tainio Helsingin yliopisto
  • Sara Routarinne Helsingin yliopisto
  • Maria Ahlholm Helsingin yliopisto

Abstrakti

Tarkastelemme artikkelissamme sitä, millä tavoin oppilaat kuvailevat, selittävät ja arvioivat opettajan toimintaa kosketustilanteissa muistellessaan kouluaikojaan. Käsitämme koulumuistot muistitietotutkimukselle ominaiseen tapaan muistelutilanteessa tuotetuiksi konstruktioiksi, joissa tapahtumia tarkastellaan sekä tapahtuma- että muisteluhetkestä käsin. Tutkimusaineistomme muodostuu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sekä Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuonna 2013 keräämästä Minun koulumuistoni -kokoelman episodeista, joissa muistelijat kuvailevat opettajan oppilaaseen kohdistamaa fyysistä kosketusta. Analysoimme episodeja diskurssianalyysin avulla. Havaitsimme, että muistelijat selittävät opettajan toimintaa tapahtuma-ajalle ominaisella kasvatusajattelulla ja toimintatavoilla sekä opettajan henkilökohtaisilla luonteenpiirteillä ja elämäntilanteeseen liittyvillä tekijöillä. Selitykset voidaan esittää pysyvinä tai kuvailla sitä, millä tavoin ne ovat muuttuneet tapahtuma- ja muisteluhetken välillä. Muistelijat voivat myös ilmaista, ettei opettajan toiminta ole koskaan näyttäytynyt heille selitettävissä olevana. Tehdessään selkoa koskettamiseen liittyvistä koulumuistoistaan muistelijat uusintavat, kaiuttavat ja haastavat diskursseja eli kulttuurisesti jaettuja, tunnistettavia ja melko kiteytyneitä tapoja merkityksellistää ilmiöitä ja tapahtumia tietystä näkökulmasta tietyllä tapaa.

Avainsanat: koulumuistot, koskettaminen, selittäminen, muistitietotutkimus, diskurssianalyysi
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 21, 2018
Viittaaminen
Karvonen, U., Heinonen, P., Tainio, L., Routarinne, S., & Ahlholm, M. (2018). Opettajan kosketus oppilaiden koulumuistoissa: opettajan toimintaa selittämässä. Kasvatus & Aika, 12(4), 5–21. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76611