Sinnikkään ja itsenäisen koululaisen muotokuva – koulukulttuurin ja koulunkäynnin muutoksia yhden suvun muisteluaineiston valossa

Kirjoittajat

  • Niina Koskihaara Turun yliopisto
  • Maija Mäki Turun yliopisto
  • Eija Schwartz Turun yliopisto

Avainsanat:

muistelu, muisteluaineisto, sukuseura, koulu

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan suomalaisen koulunkäynnin muutoksia viimeisen 80 vuoden aikana yhdestä suvusta kootun muisteluaineiston kautta ja avulla. Muisteluaineisto nostaa esille yksityiskohtaisia ja arkisia, muistelijoilleen merkityksellisiä asioita koulunkäyntiin, koulumatkoihin ja kaverisuhteisiin liittyen. Kouluaika näyttäytyy aineistossa nostalgisen muistelun, koulukurin ja ahkeruuden ihanteiden sekä koululaisten omaa toimijuutta korostavan muistelun kautta. Suomalaisen koulujärjestelmän muutokset tulevat muisteluaineistossa näkyväksi muistelijoiden omakohtaisten kokemusten sekä yhdessä muistelun metodologisissa konteksteissa. Kouluaikojen ja koulukulttuurin muisteleminen oli osa jokaisen suvun jäsenen jaettua kokemusmaailmaa, mikä koettiin monipaikkaista sukua yhdistävänä tekijänä koko muisteluprosessissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-11-21

Viittaaminen

Koskihaara, N., Mäki, M., & Schwartz, E. (2018). Sinnikkään ja itsenäisen koululaisen muotokuva – koulukulttuurin ja koulunkäynnin muutoksia yhden suvun muisteluaineiston valossa. Kasvatus & Aika, 12(4), 54–75. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76615