Miksi meidän kaikkien pitäisi olla feministisiä pedagogeja

  • Armi Mustosmäki Tampereen yliopisto

Abstrakti

Arvioitu teos: Laukkanen, Anu, Miettinen, Sari, Elonheimo, Aino-Maija, Ojala, Hanna & Saresma, Tuija 2018. Feministisen pedagogiikan ABC – Opas ohjaajille ja opettajille. Tampere: Vastapaino, 291 s.

Osasto
Arvostelut
Julkaistu
joulu 20, 2019
Viittaaminen
Mustosmäki, A. (2019). Miksi meidän kaikkien pitäisi olla feministisiä pedagogeja. Kasvatus & Aika, 13(4), 83–85. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/84816