Lasten osallisuutta mahdollistavat ja estävät tekijät esiopetuksessa

Kirjoittajat

  • Taina Kyrönlampi Oulun yliopisto
  • Minna Uitto Oulun yliopisto

Avainsanat:

esiopetus, fenomenologia, lapset, osallisuus

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee lasten osallisuutta mahdollistavia ja estäviä tekijöitä esiopetuksessa. Tutkimusaineisto koottiin yhden päiväkodin esiopetusryhmässä, ja tutkimukseen osallistui 13 lasta. Aineisto koostuu neljästä ryhmäkeskustelusta, jotka käytiin lasten ottamien valokuvien pohjalta. Tutkimuskysymys on, mitkä tekijät mahdollistavat ja estävät lasten osallisuutta esiopetuksessa. Ilmiötä lähestytään lapsuudentutkimuksen viitekehyksessä Giorgin fenomenologisesta metodologiasta käsin. Tutkimustulosten pohjalta lasten osallisuuden kannalta merkittävää esiopetuksessa oli yhteinen leikki vertaisten kanssa. Lasten osallisuus näkyi kuitenkin jännitteisenä ilmiönä, jossa ovat yhtä aikaa läsnä pakon ja vapaaehtoisuuden elementit. Tutkimustulosten mukaan kasvattajilla oli keskeinen rooli siinä, miten he mahdollistivat tilojen ja materiaalien hyödyntämistä lasten yhteisessä leikissä ja toiminnassa sekä miten he osallistuivat itse lasten leikkeihin ja toimintoihin. Artikkelin lopuksi pohditaan, miten tutkimuksen tuloksia voitaisiin hyödyntää kasvatustyössä sekä kasvattajia koulutettaessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-23

Viittaaminen

Kyrönlampi, T., & Uitto, M. (2022). Lasten osallisuutta mahdollistavat ja estävät tekijät esiopetuksessa. Kasvatus & Aika, 16(2), 90–108. https://doi.org/10.33350/ka.95401