Uusin numero

Vol 42 Nro 2 (2024): Nuorisotutkimus 2 2024
					Näytä Vol 42 Nro 2 (2024): Nuorisotutkimus 2 2024

Nuorisotutkimus-lehdessä 2 2024 on kolme vertaisarvioitua artikkelia, kaksi lektiota ja kaksi katsausta. Liekki Valaskiven ja Varpu Alasuutarin artikkelissa ”’Mä tiesin et mä jollain tapaa en kuulu joukkoon’ Sukupuoli­vähemmistöjen koulukokemukset peruskoulun sukupuolittuneissa rakenteissa” kuvataan, miten koulujen sukupuolittuneet käytänteet vahingoittavat sukupuoltaan normeista poikkeavilla tavoilla ilmaisevia oppilaita. Heta Mularin ja Maaria Hartmanin artikkelissa ”’Mitenkähän tää nyt selitetään? Apua!’ Menetelmällisiä mahdollisuuksia kehollisen tiedon ja flowtaiteen ymmärtämiseen” tarkastellaan luovien menetelmien ja kehollisuuden avulla, millaista kehollista tietoa osallistuvan etnografian kautta tuotetaan. Mikko Salasuon ja Olli Seurin artikkelissa ”’Miltei jokaisena yönä helähtää lasi, narahtaa korkki, ulvoo sireeni’. Jengikeskustelun ensimmäinen aalto suomalaisessa lehdistössä vuosina 1956–1965” puolestaan tarkastellaan nuorisoon kohdistuvaa ongelmapuhetta osana jengikeskustelun vaiheita. Numero tarjoaa tuoretta tutkimustietoa myös katsausten ja lektioiden muodossa. Pihla Takkinen luo katsauksen suomalaiseen viljelijäväestöön nuorten viljelijöiden näkökulmasta. Päivi Berg, Hanna Suodenjärvi, Tuuli Lahti, Kaisa Marttila, Ritva Miikki ja Outi Linnaranta luovat puolestaan katsauksessaan kuvan osallisuudesta ja osallistavien menetelmien käytöstä nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisessä. Nuorisotutkimuksellista väitöstutkimusta tuovat esiin Niklas Rosenbladin ja Jenni Kallion lectio praecursoriot.

Julkaistu: 2024-06-20

Koko numero

Näytä kaikki numerot