Viestinnälliset arvoketjut – mistä koostuu viestinnän arvo organisaatioille?

Kirjoittajat

  • Elisa Juholin Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
  • Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto

Avainsanat:

viestintä, arvoketjut, strateginen viestintä, aineelliset päomat, aineettomat pääomat

Abstrakti

Viestintä on siirtymässä tukiprosessista organisaatioiden toiminnan ja johtamisen ytimeen. Sekä viestinnän vaikuttavuutta että arvoa koko organisaatiolle on viime vuosina tutkittu vilkkaasti. Samalla on keskusteltu paljon työn viestinnällistymisestä eli viestinnän sisällyttämisestä kaikkiin tehtäväkuviin. Artikkelimme tavoitteena on tutkia viestinnällisiä arvoketjuja organisaatioiden näkökulmasta ja selvittää, millaista arvoa viestintä voi tuottaa organisaatiolle ja mistä tekijöistä arvo voi muodostua. Tarkastelemme viestinnällisiä arvoketjuja sekä tutkimuskirjallisuuden että empiirisen aineiston valossa. Aineisto koostuu suomalaisten johtajien ja esihenkilöiden (N=64) näkemyksistä. Analyysimme tuloksena esittelemme neljä viestinnällistä arvoketjua, joista keskeisin on organisaation strategian toteutuminen. Muut arvoketjut rakentuvat talouden tulosten, organisaation jatkuvuuden ja näkyvyyden ympärille.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-07