Uskomuksia vai tosiasiallisia muutostarpeita? Arvio hallituksen työpoliittisesta päätöksenteosta

Kirjoittajat

  • Satu Ojala Tampereen yliopisto
  • Markku Sippola Helsingin yliopisto

Abstrakti

Petteri Orpon kesällä 2023 muodostama hallitus perustelee aikomiaan sosiaaliturvan ja työntekijöiden aseman heikennyksiä taloudellisella välttämättömyydellä vedoten siihen, että kilpailukykymme ja työllisyytemme on heikommalla tolalla kuin verrokkimaissa. Puheenvuoromme ensimmäisessä osassa vertailemme Suomea eri indikaattorien valossa muihin OECD-maihin. Toiseksi käymme läpi hallituksen reformien todennäköisiä vaikutuksia ja kolmanneksi keskustelemme työmarkkinoiden tosiasiallisista muutostarpeista. Arvioimme, että Orpon hallituksen reformeilla irtaudutaan pohjoismaisesta perinteestä. Tarvittavien muutosten ydin löytyisi pohjoismaisen aktiivisen työvoimapolitiikan juurilta: investoinneista työikäisen väestön inhimilliseen pääomaan. Työikäisen väestön taidot eivät lisäänny sosiaaliturvaleikkauksilla, työttömien terveys ei parane eikä muutoksilla vastata työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan.

Osasto
Puheenvuoroja ja keskustelua

Julkaistu

2024-04-25