Vaikuttavatko osallistavat johtamismenetelmät yritysten tuottavuuteen?

Kirjoittajat

  • Petri Böckerman
  • Mari Kangasniemi
  • Antti Kauhanen

Abstrakti

Tässä artikkelissa tutkitaan osallistavien johtamismenetelmien vaikutusta tuottavuuteen Suomen yksityisellä sektorilla. Aiempi tutkimus osoittaa, että tuottavammat yritykset käyttävät myös useammin osallistavia johtamismenetelmiä. Kausaalisuuden osoittaminen on kuitenkin vaikeaa, koska yritykset valikoituvat käyttämään erilaisia johtamismenetelmiä. Tämän vuoksi voi olla niin, että ainoastaan korkeamman tuottavuuden yrityksissä on ”varaa” kokeilla uusia menettelytapoja, tai että erityisen huonosti menestyvissä yrityksissä ”pitää” kokeilla uusia menettelytapoja, jotta ne pärjäisivät kilpailussa muiden yritysten kanssa. Tutkimus toteutetaan yhdistämällä johtamismenetelmiä kartoittava yksityisen sektorin yrityksiä edustava kysely Tilastokeskuksen yritysrekistereihin. Regressiomalleihin perustuvat tulokset osoittavat, että osallistavilla johtamismenetelmillä ja työnteon muodoilla ei ole selkeää positiivista yhteyttä yritysten työn tuottavuuteen, kun muut tuottavuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät sekä yritysten tuottavuushistoria on huomioitu malleissa. Tulokset osoittavat myös sen, että eri johtamismenetelmien käytöllä on yhteyksiä esimerkiksi organisaatiotasojen määrään ja korkeasti koulutettujen osuuteen yrityksessä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-09-20