Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuuden affektiivinen tyyli palvelutaloudessa

  • Anna Mikkola
  • Elina Ikävalko
  • Kristiina Brunila

Abstrakti

Tarkastelemme tässä artikkelissa työelämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus asiantuntijuuden affektiivisia vaatimuksia. Tarkastelumme kohteena on kaksivuotinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutus. Olemme kiinnostuneita siitä, miten projektimuotoisessa koulutuksessa tullaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijaksi ja millaista palvelutalouden viitekehyksessä rakentuvaa affektiivista tyyliä se edustaa. Artikkelin kuljeskellen tuotettu aineisto muodostuu asiantuntijakoulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden haastatteluista ja oppimispäiväkirjoista sekä havaintomuistiinpanoistamme. Tulokset osoittavat, että negatiivisten affektien välttäminen ja neutraaliuden tavoittelu olivat investointeja ‘oikeanlaisiin’ tasa-arvoasiantuntijuuden tekemisen tapoihin. Nämä investoinnit johtivat affektiiviseen tyyliin, jossa painottuivat sujuva ja konfliktiton vuorovaikutus sekä etukäteen harjoitellut tekniikat ja argumentit. Koulutuksen tuottama asiantuntemus oli näennäisesti neutraalia, mutta osoittautui valkoiseksi, binaarisesti sukupuolittuneeksi tasa-arvofeminismiksi. Markkinatalouden tasa-arvotyössä, jossa asiantuntijoiden
tulee tarjota palveluitaan mahdollisimman monille, liian henkilökohtaisena tai radikaalina näyttäytyvä affektiivinen tyyli on riski legitiimiksi asiantuntijaksi tulemiselle.

Osasto
Artikkelit