Vol 41 Nro 4 (2021): Aikuiskasvatus 4/2021

					Näytä Vol 41 Nro 4 (2021): Aikuiskasvatus 4/2021

PÄÄKIRJOITUKSESSA päätoimittaja Ulpukka Isopahkala-Bouret pohtii vaihtoehtoja huippusuorittamiselle, joka leimaa työelämää ja opiskelua: "Perustavaa muutosta tarvitaan sekä arvostuksissamme että arvioinnin ja palkitsemisen käytännöissä. Uusi ideaali voisi olla yhteiskunta, jossa omaa arvoaan ei tarvitsisi todistella jatkuvalla itsensä ylittämisellä.”

TIEDEARTIKKELEISSA

Virpi Vaattovaara ja Outi Ylitapio-Mäntylä kuvaavat, miten toimijuus rakentuu sukupuolitapaisten toistojen tuloksena koulutuksessa ja työelämässä.

Eija Hanhimäki, Katja Vähäsantanen ja Johanna Rantanen kuvaavat korkeakoulutettujen uratarinoista piirtyviä uratyyppitarinoita. Ne kuvaavat, miten yksilöllisiä tai sosiaaliseen yhteisöön nojautuvia uraa koskevat valinnat ovat.

Sakari Hyrkkö ja Anu Kajamaa selvittävät miten ekspansiivisen oppimisen taustalla vaikuttavat yhteisöllinen luova prosessi toteutui hankkeessa, jossa opettajayhteisö ideoi ja kehitti pedagogisen toiminnan tiimityö- ja johtamismallin.

NÄKÖKULMASSA KÄYTÄNTÖÖN Anne Mari Rautiainen, Sirpa Tapola-Tuohikumpu, Päivi Eskola ja Kirsi Saurén pohtivat opettajan roolia vuorovaikutuksen rakentajana verkko-opetuksessa.

DIALOGISSA Sharon Laine ja Susanna Tuominen lataavat tulevaisuuden teesinsä aikuiskasvatustieteelle.

KATSAUKSESSA Sanna Vehviläinen tarkastelee ohjauksen tutkimusta Aikuiskasvatuksessa vuodesta 1996 lähtien. Jussi Onnismaa ja Heikki Pasanen kommentoivat aihetta.

KLASSIKON PALUU -esseessä Severi Hämäri perkaa John Deweyn perintöä kokemuksensa, kasvatuksen ja demokratian kannalta.

TUTKIJA LIIKKEESSÄ esittelee luovia menetelmiä käyttävän sosiaalipedagogiikan tutkija Sanna Ryynäsen.

KIRJA-ARVIOISSA muun muassa organisaation aika ja muisti, ruokahistorian opetukset ja pandemia-ajan perintö.

Sometunnisteet: #aikuiskasvatus, #aikuiskasvatus40. Aikuiskasvatus on mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa: #tttv21, #tutkituntiedonteemavuosi.

Julkaistu: 2021-12-11

Koko numero

Pääkirjoitus

Näkökulmia käytäntöön

Kommentti

Dialogi

Klassikon paluu

Tutkija liikkeessä

Summaries