Mitä on merkityksellinen kasvatustieteellinen tieto ja miten sitä voisi rakentaa opettajankoulutuksessa?

Kirjoittajat

  • Janne Säntti Helsingin yliopisto
  • Mikko Puustinen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Merkityksellinen tieto, kasvatustiede, opettajankoulutus, opetustyö

Abstrakti

Tarkastelemme artikkelissamme, mitä on merkityksellinen kasvatustieteellinen tieto ja miten sitä voisi rakentaa opettajankoulutuksessa. Tutkimuksemme metodi on käsitteellinen analyysi. Tarkastelemme Basil Bernsteinin (2000) esittämiä tiedon muotoja ja diskursseja koskevia teoreettisia näkökulmia, joiden avulla analysoimme kasvatustieteellisen tiedon rakentuneisuutta ja sosiaalista järjestäytymistä. Paikallistamme suomalaisen opettajankoulutuksen integroivaan traditioon, jolle olennaista on pyrkiä yhdistämään kasvatuksen teoreettinen ja käytännöllinen tarkastelu. Analysoimme niitä seikkoja, jotka edistävät tai estävät merkityksellisen tiedon (powerful knowledge) syntymistä suomalaisen opettajankoulutuksen kontekstissa. Päädymme esittämään, että opettajankoulutuksessa tuleville opettajille rakennettaisiin sellaista merkityksellistä tietoa (powerful knowledge), joka ei pelkästään auta ymmärtämään kasvatuksen monimuotoisuutta, mutta jonka avulla paljastuu myös kasvatuksellisten intressien ja ilmiöiden mahdollinen ristiriitaisuus, ideologisuus ja kontekstuaalisuus. Argumentoimme, että pelkkä kokemuspohjainen kasvatusta koskeva arkitieto ei riitä merkityksellisen kasvatustieteellisen tiedon edellytykseksi. Myös kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen ehtoja ja erilaisia lähestymistapoja on syytä esitellä opettajankoulutuksessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-06-20

Viittaaminen

Säntti, J., & Puustinen, M. (2024). Mitä on merkityksellinen kasvatustieteellinen tieto ja miten sitä voisi rakentaa opettajankoulutuksessa?. Kasvatus & Aika, 18(2), 24–39. https://doi.org/10.33350/ka.129467