Lapsilähtöisyys kasvatustavoitteissa

Kirjoittajat

  • Lea Pulkkinen Suomalainen Tiedeakatemia

Avainsanat:

kasvatustavoitekomitea, päivähoidon kasvatustavoitteet, peruskoulun kasvatustavoitteet, verhaiskasvatus, kotikasvatus, hoiva

Abstrakti

Kasvatustavoitekeskustelu virisi Suomessa peruskoulu-uudistuksen yhteydessä, ja päivähoitolain (36/1973) antamisen jälkeen se kohdistui myös päivähoitoon. Tavoitteita määrittelemään asetettiin parlamentaarinen kasvatustavoitekomitea, joka työskenteli yli vuoden ajan päätyen yksimieliseen mietintöön (Komiteanmietintö 1980:31). Nyt digitaalisestikin satavilla olevan mietinnön perustalta eduskunta lisäsi päivähoitolakiin kasvatustavoitteet 1983, jotka olivat voimassa 32 vuotta. Katsauksen tarkoitus on antaa historiallista taustaa ja virikkeitä varhaiskasvatuksen tavoitteista käytävälle keskustelulle.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2024-06-20

Viittaaminen

Pulkkinen, L. (2024). Lapsilähtöisyys kasvatustavoitteissa. Kasvatus & Aika, 18(2), 81–93. https://doi.org/10.33350/ka.144508