Taide kouluympäristössä 2010-luvulla - Pragmatistinen tutkimus julkisesta taiteesta ja kuvataideopetuksesta

Lectio praecursoria

Kirjoittajat

  • Oona Myllyntaus Helsingin yliopisto

Avainsanat:

julkinen taide kouluissa, julkinen taide, oppimisympäristö, kuvataidekasvatus, yhteisöllisyys, taideteos, sosiokulttuurinen oppimisen teoria, kansalaiskasvatus, institutionaalinen taideteoria

Abstrakti

Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan Julkinen taide 2010-luvun koulujen ja oppilaitosten oppimisympäristöissä: hankinnan, kohtaamisen ja opetuskäytön näkökulmia, Helsingin yliopistossa 20.12.2023.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2024-06-20

Viittaaminen

Myllyntaus, O. (2024). Taide kouluympäristössä 2010-luvulla - Pragmatistinen tutkimus julkisesta taiteesta ja kuvataideopetuksesta : Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika, 18(2), 109–119. https://doi.org/10.33350/ka.144775