Vertaisoppiminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Tapaustutkimus kahden viisivuotiaan Minecraft-luomisesta

  • Maj-Britt Kentz Itä-Suomen yliopisto
  • Sara Sintonen
  • Lasse Lipponen

Abstrakti

Minecraft on yksi suosituimmista pienten lasten peliympäristöistä, ja kuuluu tämän hetken kiinnostavimpiin digitaalisen kulttuurin ilmiöihin. Minecraft tarjoaa puitteet luovuudelle ja mielikuvitukselle ja se on uudistanut monipelaamiseen liittyviä käytänteitä. Alle kouluikäisten lasten yhdessä pelaamista ja pelaamiseen liittyvää vertaisoppimista on tutkittu vielä vähän. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme videoaineiston avulla kahden viisivuotiaan omaehtoista Minecraft-rakentamista erityisesti vertaisoppimisen näkökulmasta. Tutkimus osoittaa, että jo alle kouluikäiset lapset pystyisivät toimimaan omaehtoisesti pedagogisesti rikkaalla tavalla ja näin luomaan uudenlaista lasten digitaalista kulttuuria.
Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 1, 2017
Viittaaminen
Kentz, M.-B., Sintonen, S., & Lipponen, L. (2017). Vertaisoppiminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Tapaustutkimus kahden viisivuotiaan Minecraft-luomisesta. Kasvatus & Aika, 11(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68705