Joukkoviestinnästä digiaikaan

Tieto- ja viestintätekniikka suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1970–2014

  • Janne Säntti Helsingin yliopisto
Avainsanat: peruskoulu, peruskoulun opetussuunnitelman perusteet, teknologia, tieto- ja viestintätekniikka, tieto- ja viestintätekniset merkitykset

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan suomalaisen peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä merkityksiä ja niiden muuttumista viidellä eri vuosikymmenellä. Opetussuunitelmien perusteet heijastelevat muuttunutta suomalaista yhteiskuntaa, jossa myös tieto- ja viestintätekniikan merkitys on muuttunut. Kaikkia tutkittuja opetussuunnitelmia yhdistää tieto- ja viestintäteknisen todellisuuden myöntäminen, ja tieto- ja viestintätekniikan merkitys vain kasvaa tultaessa kohti nykyaikaa. Lisäksi opetussuunnitelmissa korostuu tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvä aktiivinen, kriittinen suhtautuminen sekä sen merkitysten pohtiminen.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 8, 2020
Viittaaminen
Säntti, J. (2020). Joukkoviestinnästä digiaikaan: Tieto- ja viestintätekniikka suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1970–2014. Kasvatus & Aika, 14(3), 60–79. https://doi.org/10.33350/ka.82657