Tietoa julkaisusta

Sosiaalipedagogiikka-lehdessä julkaistaan sosiaalipedagogiikan teoriaa ja tutkimusta sekä muita sosiaalipedagogisesti kiinnostavia aihealueita käsitteleviä vertaisarvioituja artikkeleita ja vertaisarvioimattomia katsauksia, sosiaalipedagogisia käytäntöjä käsitteleviä käytäntökuvauksia, sosiaalipedagogisesti kiinnostavia kirja-arviointeja sekä puheenvuoroja suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Lehteä on julkaistu vuodesta 2000 lähtien (vuoteen 2022 saakka nimellä Sosiaalipedagoginen aikakauskirja), ja julkaisun artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012. Lehdellä on Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja Julkaisufoorumi-luokituksessa (Jufo) se on tasolla 1.

Sosiaalipedagogiikka-lehteä julkaisee Suomen sosiaalipedagoginen seura ry.

Vertaisarviointi

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.