Vertaisarviointikäytäntö

Vertaisarviointikäytäntö

Sosiaalipedagogiikka-lehden artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012 lähtien. Julkaisun toimituskunta kutsuu kullekin artikkelille kaksi artikkelin teemaa tuntevaa, toimituskunnan ulkopuolista arvioijaa. Vertaisarvioijiksi pyydetyt ovat pääsääntöisesti oppiarvoltaan tohtoreita. Tästä kriteeristä poiketaan vain, mikäli arvioija on osoittanut muutoin merkittävää perehtyneisyyttä artikkelin aiheeseen.
 
Arvioijat saavat arviointityön tuekseen arviointilomakkeen, jossa artikkelia arvioidaan eri näkökulmista valmiiden kysymysten tukemana (esim. Onko artikkeli aiheeltaan ja käsittelytavaltaan relevantti sosiaalipedagogiikan alan ja laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta?, Onko artikkelilla selkeä tavoite ja jos on, onko tavoite saavutettu?, Ovatko artikkelin tulkinnat ja johtopäätökset perusteltuja?, Onko artikkelin taso riittävä tieteelliseksi artikkeliksi?). Arvioijaa pyydetään antamaan artikkelista myös vapaamuotoista palautetta. Lopuksi arvioijaa pyydetään esittämään näkemyksensä artikkelin julkaisukelpoisuudesta seuraavalla asteikolla: 

a) Hyväksyminen julkaistavaksi sellaisenaan tai hyvin pienin korjauksin (ei tarvita uutta refereekierrosta)
b) Hyväksyminen pienin korjauksin kun annetut kommentit ja ehdotukset on otettu huomioon (ei tarvita uutta referee-kierrosta)
c) Artikkeliin on tehtävä merkittäviä ehdotusten ja kommenttien mukaisia korjauksia ennen julkaisemista. Artikkeli tulee lähettää uudelle referee-kierrokselle ennen julkaisua.    
d) Artikkelia ei voi julkaista tieteellisenä, vertaisarvioituna artikkelina. Perustelut on esitetty kommenteissa.

Arviot lähetetään artikkelin kirjoittajille tiedoksi sekä tukemaan ja suuntaamaan korjausten tekemistä. Mikäli arvioija on ehdottanut artikkeliin merkittäviä muutoksia, artikkeli lähetetään kirjoittajan tekemien korjausten jälkeen uudelle arviointikierrokselle, jossa pääsääntöisesti sama arvioija arvioi artikkelin julkaisukelpoisuuden uudelleen. Mikäli alkuperäinen arvioija on estynyt arvioimaan artikkelin uudelleen, sille etsitään toinen toisen kierroksen arvioija. 
 
Arviointiprosessin toteuttamisesta vastaa julkaisun päätoimittaja ja apulaispäätoimittajat. Mikäli joku heistä  tarjoaa julkaisuun omaa artikkeliaan, hän jäävää itsensä omaa artikkeliaan koskevasta arviointiprosessista. 

Lisätietoja Sosiaalipedagogiikka-lehden vertaisarviointiprosessista: Sanna Ryynänen, päätoimittaja, sanna.ryynanen(at)uef.fi p. 040 355 2639