Käsikirjoituksen lähettäminen

 

Käsikirjoituksen lataaminen järjestelmään

Käsikirjoitus ladataan journal.fi-järjestelmään lehden nettisivun yläreunassa ja oikeassa sivupalkissa olevasta Lähetä käsikirjoitus -linkistä.

Käsikirjoitus ladataan journal.fi-järjestelmään tavuttamattomana word- tai rtf-tiedostona. Pdf-muotoisena käsikirjoitusta ei oteta vastaan, sillä se vaikeuttaa toimituksellista työskentelyä. HUOM! Käsikirjoitustiedoston tulee sisältää seuraavat asiat:

 • käsikirjoituksen otsikko
 • suomen- ja englanninkielinen tiivistelmä (koskee artikkeleita, katsauksia ja käytäntökuvauksia)
 • käsikirjoituksen otsikko englanniksi (koskee artikkeleita, katsauksia ja käytäntökuvauksia)
 • asiasanat suomeksi ja englanniksi (koskee artikkeleita, katsauksia ja käytäntökuvauksia)

Käsikirjoituksen lisäksi järjestelmään syötetään erikseen käsikirjoituksen otsikko, kaikkien kirjoittajien nimet, sähköpostiosoitteet ja taustayhteisöt sekä artikkelien, katsausten ja käytäntökuvausten osalta suomen- ja englanninkielinen tiivistelmä, englanninkielinen otsikko sekä asiasanat suomeksi ja englanniksi. Lähdeluetteloa ei tarvitse syöttää järjestelmään erikseen. Jos kirjoittajalla on ORCID-tunnus, myös sen voi syöttää järjestelmään.

 

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.

 • Käsikirjoitus on hiottu ja viimeistelty kokonaisuus niin sisällön kuin muotoilun osalta.
  HUOM!
  Keskeneräisiä käsikirjoituksia ei oteta toimitusprosessiin.
 • Jos kyseessä on artikkelikäsikirjoitus, on käsikirjoitustiedosto anonymisoitu myös tiedoston metatietojen osalta (tiedoston laatijan tai muokkaajan tietoja ei näy tiedoston metatiedoissa).
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Käsikirjoitustiedosto on Microsoft Word- tai RTF-tiedostomuodossa.
 • DOI-tunnukset on annettu lähteistä, joista ne on saatavilla.
 • Nettilähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
 • Kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun. Tämän lisäksi kaikki kuviot ja taulukot ladataan järjestelmään omina tiedostoinaan.
 • Teksti noudattaa lehden ohjeissa määriteltyjä tyylillisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
 • Sitoudun julkaisusopimuksen mukaisiin lehden ja kirjoittajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin (julkaisusopimus löytyy lehden sivulta https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/julkaisusopimus).