Toimituskunta

Päätoimittaja FT Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto

Apulaispäätoimittaja  FT, TaM, dosentti Raisa Foster, Itä-Suomen yliopisto ja Taideyliopisto 

Apulaispäätoimittaja KT Eija Raatikainen, Metropolia ammattikorkeakoulu

Toimituspäällikkö YTT, dosentti Elina Nivala, Itä-Suomen yliopisto

Osastotoimittaja YTT Elina Savolainen, Metropolia ammattikorkeakoulu

Toimituskunnan muut jäsenet:

VTT, dosentti Anna-Maria Isola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

FT, dosentti Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto

VTT, dosentti Antti Maunu, Helsingin yliopisto

KT Antti Moilanen, Oulun yliopisto

YTT, professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto

 

Toimituskunnan ulkopuolisina julkaisun toteutukseen osallistuvat:

YTM Sofia Rönkkö, julkaisusihteeri

Ari Kuusisto, taitto