Päätoimittaja professori Juha Hämäläinen, Itä-Suomen yliopisto

Apulaispäätoimittaja FT Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto

Toimitussihteeri YTT Elina Nivala, Itä-Suomen yliopisto

Toimituskunnan muut jäsenet:

KT Rauno Huttunen, Turun yliopisto

VTT Antti Maunu, Helsingin yliopisto

YTT, dosentti Arto O. Salonen, Helsingin yliopisto