Ilmoitukset

 • Kirjoittajakutsu 2021

  2020-12-07

  Kirjoittajakutsu 2021

  Suomen sosiaalipedagoginen seura ry etsii kirjoittajia Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vuoden 2021 vuosikirjaan, joka julkaistaan avoimena verkkojulkaisuna journal.fi-palvelussa syksyllä 2021. Kirjoittajakutsun toinen kierros on tammikuussa, eli teksti-ideoita voi lähettää pe 15.1.2021 saakka.

  Lue lisää nimikkeestä Kirjoittajakutsu 2021
 • Kirjoittajakutsu 2020

  2019-11-26

  Suomen sosiaalipedagoginen seura ry etsii kirjoittajia julkaisemansa Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vuoden 2020 vuosikirjaan, joka julkaistaan avoimena verkkojulkaisuna journal.fi-palvelussa syksyllä 2020.

  Sosiaalipedagogisessa aikakauskirjassa julkaistaan sosiaalipedagogiikan teoriaa ja tutkimusta sekä muita sosiaalipedagogisesti kiinnostavia aihealueita käsitteleviä artikkeleita, sosiaalipedagogisia käytäntöjä käsitteleviä katsauksia, sosiaalipedagogisesti kiinnostavia kirja-arviointeja sekä puheenvuoroja suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 2000 lähtien, ja julkaisun artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012. Aikakauskirjalla on Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja Julkaisufoorumi-luokituksessa (Jufo) se on tasolla 1.  

  Artikkelit (pituus enintään 5000 sanaa) ovat teoreettiseen analyysiin tai tieteelliseen teoriaan ja sitä tukevaan empiiriseen tutkimukseen perustuvia kirjoituksia. Katsaukset (pituus enintään 2500 sanaa) ovat käytännön työhön ja toimintaan liittyviä, artikkeleita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirja-arviot (pituus enintään 1500 sanaa) tarkastelevat sosiaalipedagogista ja lähialojen ajankohtaista kirjallisuutta. Puheenvuorot ovat ajankohtaisia aiheita käsitteleviä ja kantaa ottavia kirjoituksia sekä eri tilaisuuksissa pidettyjä sosiaalipedagogisesti kiinnostavia esityksiä, kuten lektioita. Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan toimituskunta arvioi katsaukset, kirja-arviot ja puheenvuorot ja antaa niistä palautteen. Artikkelit käyvät läpi sokkoperusteisen vertaisarvioinnin.

  Jos olet kiinnostunut osallistumaan vuosikirjan 2020 tekemiseen, lähetä lyhyt, enintään 200 sanan kuvaus teksti-ideastasi toimitussihteeri Elina Nivalalle (elina[at]nivala.net) to 12.12.2019 mennessä (tai pe 10.1.2020 mennessä). Tekstien valinnasta vuosikirjaan ilmoitetaan ke 18.12.2019 mennessä (tai pe 17.1.2020 mennessä). Valmiit artikkelikäsikirjoitukset tulee ladata journal.fi-järjestelmään viimeistään pe 28.2.2020. Katsausten viimeinen palautuspäivä on su 19.4.2020, puheenvuorojen ja kirja-arvioiden su 9.8.2020.

  Lue lisää nimikkeestä Kirjoittajakutsu 2020
 • Kirjoittajakutsu 2019

  2019-02-22

  Sosiaalipedagoginen aikakauskirja julkaisee vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden lisäksi vertaisarvioimattomia katsauk­sia, kirja-arvioita ja puheenvuoroja. Vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa lehden toimituskunta päätti vahvistaa lehden roolia ajankohtaisia aiheita käsittelevänä keskustelufoorumina, mikä on ollut perustamisesta saakka lehden yksi toiminta-ajatus ja mitä toteuttamaan erityinen puheenvuoroja-osasto perustettiin.

  Vuoden 2019 osalta vertaisarvioidut artikkelit on jo nimetty, mutta vertaisarvioimattomien kirjoitusten puolella on vielä tilaa. Toimituskunnan linjauksen mukaisesti pyydän lähettämään vuoden 2019 aikakauskirjaan katsauksia, kirja-arvioita ja varsinkin ajankohtaisista aiheista keskustelua käynnistäviä puheenvuorokirjoituksia 30.4.2019 mennessä. Kaikki kirjoitukset lähetetään journal.fi-järjestelmän kautta (osoitteessa https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka => Lähetä käsikirjoitus). Toimituskunta arvioi vertaisarvioimattomat kirjoitukset ja päättää niiden julkaisemisesta.

  Juha Hämäläinen

  Päätoimittaja

  Lue lisää nimikkeestä Kirjoittajakutsu 2019
 • Sosiaalipedagoginen aikakauskirja verkkojulkaisuksi

  2017-05-04

  Sosiaalipedagoginen aikakauskirja on Suomen sosiaalipedagoginen seura ry:n julkaisema tieteellinen lehti. Se ilmestyy kerran vuodessa. Lehti on siirtymässä avoimeksi verkkojulkaisuksi. Ensimmäinen numero verkkojulkaisuna ilmestyy loppuvuodesta 2017. Tietoa lehden aiemmista painetuista numeroista löytyy täältä: http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/suomen-sosiaalipedagoginen-seura-ry/sosiaalipedagoginen-aikakauskirja/.

  Lue lisää nimikkeestä Sosiaalipedagoginen aikakauskirja verkkojulkaisuksi