Kirjoittajakutsu 2019

2019-02-22

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja julkaisee vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden lisäksi vertaisarvioimattomia katsauk­sia, kirja-arvioita ja puheenvuoroja. Vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa lehden toimituskunta päätti vahvistaa lehden roolia ajankohtaisia aiheita käsittelevänä keskustelufoorumina, mikä on ollut perustamisesta saakka lehden yksi toiminta-ajatus ja mitä toteuttamaan erityinen puheenvuoroja-osasto perustettiin.

Vuoden 2019 osalta vertaisarvioidut artikkelit on jo nimetty, mutta vertaisarvioimattomien kirjoitusten puolella on vielä tilaa. Toimituskunnan linjauksen mukaisesti pyydän lähettämään vuoden 2019 aikakauskirjaan katsauksia, kirja-arvioita ja varsinkin ajankohtaisista aiheista keskustelua käynnistäviä puheenvuorokirjoituksia 30.4.2019 mennessä. Kaikki kirjoitukset lähetetään journal.fi-järjestelmän kautta (osoitteessa https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka => Lähetä käsikirjoitus). Toimituskunta arvioi vertaisarvioimattomat kirjoitukset ja päättää niiden julkaisemisesta.

Juha Hämäläinen

Päätoimittaja