Ilmoitukset

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2/2022 julkaistu

2022-12-20

Tämän vuoden toinen numero Sosiaalipedagogisesta aikakauskirjasta on julkaistu osoitteessa https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka.  Tämän 23. vuosikerran jälkimmäisen numeron pääkirjoitus on uuden päätoimittajan Sanna Ryynäsen ensimmäisen, ja hän pohtii siinä tieteenalojen ja korkeakoulutuksen eriarvoisuuden rakenteita. Numero sisältää kaksi kiinnostavaa artikkelia, joista ensimmäinen tarkastelee lasten huumoria varhaiskasvatuksessa ja toinen taide- ja luontotoimijoita innostajina ja osallisuuden tukijoina. Katsausteksti hahmottelee empaattisemman työotteen lähtökohtia sosiaalialan työssä, ja kaksi käytäntökuvausta esittelevät kuvittelun opettamisen mahdollisuuksia sekä luovuuspajojen toimintaa sosiaalisen nuorisotyön muotona. Kirja-arvion kohteena on Liisa Huhdan teos Uupuneet nuoret pärjääjät, ja puheenvuoroihin on tallennettu  kirjalliseen muotoon kahdessa tämän vuoden aikana järjestetyssä Sosiaalipedagogiikan iltapäivä -tilaisuudessa kuullut Juha Hämäläisen ja Leena Kurjen tarinat suomalaisen sosiaalipedagogiikan rakentajina.

Lue lisää nimikkeestä Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2/2022 julkaistu

Uusin numero

Vol 23 Nro 2 (2022): Sosiaalipedagoginen aikakauskirja
					Näytä Vol 23 Nro 2 (2022): Sosiaalipedagoginen aikakauskirja

PÄÄKIRJOITUKSESSA lehden uusi päätoimittaja Sanna Ryynänen pohtii sosiaalipedagogiikan oppihistorian miehisyyttä ja valkoisuutta sekä korkeakoulutuksen eriarvoisuuden rakenteita, jotka vinouttavat edelleen tieteen moniäänisyyttä. Kirjoitus haastaa käyttämään tutkijan ja opettajan valtaa tieteen moninaistamiseksi.  

TIEDEARTIKKELEISSA

Tuula Stenius ja Juli-Anna Aerila kuvaavat paljon huumoria käyttävien lasten eli hupailijoiden toimintaa ja rooleja varhaiskasvatusryhmissä. He esittelevät sekä hupailijan huumorin ilmenemistä että hupailijan vaikutusta ryhmään ja yhteisen huumorin rakentumista.

Kati Vapalahti, Laura Hokkanen ja Jatta Juhola tutkivat taide- ja luontotoimijoita osallisuuden tukijoina ja tunnistavat viisi taide- ja luontotoimijatyyppiä. He toteavat, että ymmärryksen lisääminen taide- ja luontolähtöisen työn mahdollisuuksista osallisuuden vahvistajana voi tarjota lähtökohtia laajemmalle työkäytäntöjen muutokselle sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen työssä.

KATSAUSTEKSTISSÄ Satu-Johanna Lattu, Heikki Moisio ja Eeva-Mari Miettinen tarkastelevat empatian roolia ja sen haasteita sosiaalialan työssä. He lähestyvät empatiaa kehitettävänä taitona, moniulotteisena kokemuksena ja maailmankatsomuksena, jolla on vaikutusta sosiaalityön laatuun ja työntekijän hyvinvointiin.

KÄYTÄNTÖKUVAUKSISSA

Pilvi Porkola, Suvi Salmenniemi ja Hanna Ylöstalo tarkastelevat, miten kuvittelua voi opettaa yliopistossa ja pohtivat käytäntöesimerkkien avulla taiteen piirissä kehitettyjen harjoitteiden soveltamista yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun ja opetukseen.

Johanna Niemi ja Mai Salmenkangas esittelevät Poikien Talolla toteutettuja luovuuspajoja esimerkkinä taidelähtöisten menetelmien hyödyntämisestä sosiaalisessa nuorisotyössä.

KIRJA-ARVIOSSA Elina Nivala suosittelee Liisa Huhdan teosta Uupuneet nuoret pärjääjät näkymäksi nykylukiolaisten elämään ja nyky-yhteiskunnan tilaan.

PUHEENVUOROIHIN on ikuistettu kaksi vuonna 2022 järjestettyä Sosiaalipedagogiikan iltapäivä -tilaisuutta ja niissä äänessä ovat suomalaisen sosiaalipedagogiikan kaksi pioneeria.

Juha Hämäläinen muistelee oman tutkijauransa kautta suomalaisen sosiaalipedagogiikan rakentamista ja rakentumista sekä luo silmäyksen myös sosiaalipedagogiikan tulevaisuuteen.

Leena Kurki kertaa haastattelumuodossa omaa matkaansa sosiaalipedagogiikan parissa, kuvaa tutkimustyönsä perustoja ja vaikuttajia sekä tiivistää oman sosiaalipedagogisen ajattelunsa ytimen.

***

Julkaisun taitto: Ari Kuusisto

Julkaistu: 2022-12-20

Koko numero

Näytä kaikki numerot