Sosiaalipedagogiikka-lehden katsausten ja käytäntökuvausten jättöaikaa jatkettu

2024-03-21

Sosiaalipedagogiikka-lehden toimitus on päättänyt jatkaa tämän vuoden numeroon tarkoitettujen katsausten ja käytäntökuvausten jättöaikaa. Katsaukset ja käytäntökuvaukset ovat kiinnostavista sosiaalipedagogisista teemoista kirjoitettuja, tieteellistä artikkelia lyhyempiä tekstejä, jotka eivät käy läpi tieteellistä vertaisarviointia.

Voit tarjota tekstisi julkaistavaksi lehdessä katsauksena tai käytäntökuvauksena viimeistään 19.4. lataamalla sen lehden nettisivuilla journal.fi-järjestelmään: https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka. Ohjeet katsauksen ja käytäntökuvauksen laatimiseen löydät täältä: https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/ohjeita/tekstikategoriakohtaiset-ohjeet. 

***

Katsaukset (pituus enintään 3000 sanaa) ovat tieteellisiä kirjoituksia, joissa kuvataan sosiaalipedagogisia ilmiöitä, jäsennetään käsitteellistä keskustelua tai tarkastellaan käytännön työtä tutkimuksellisella ja sosiaalipedagogisella otteella. Katsaustekstit tulee tallentaa journal.fi-järjestelmään viimeistään 19.4.2024.

Käytäntökuvaukset (pituus enintään 3000 sanaa) ovat sosiaalipedagogista käytännön työtä ja toimintaa kuvaavia kirjoituksia, joiden ei tarvitse perustua tutkimukseen. Käytäntökuvaukset tulee tallentaa journal.fi-järjestelmään viimeistään 19.4.2024.