Kirjoittajakutsu, vuosikirja 2018

2018-01-08

Sosiaalipedagogisessa aikakauskirjassa julkaistaan sosiaalipedagogiikan teoriaa ja tutkimusta sekä muita sosiaalipedagogisesti kiinnostavia aihealueita käsitteleviä artikkeleita, sosiaalipedagogisia käytäntöjä käsitteleviä katsauksia, sosiaalipedagogisesti kiinnostavia kirja-arviointeja sekä puheenvuoroja suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 2000 lähtien, ja julkaisun artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012. Aikakauskirjalla on Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja Julkaisufoorumi-luokituksessa (Jufo) se on tasolla 1. 

 Artikkelit (pituus enintään 5000 sanaa) ovat teoreettiseen analyysiin tai tieteelliseen teoriaan ja sitä tukevaan empiiriseen tutkimukseen perustuvia kirjoituksia. Katsaukset (pituus enintään 2500 sanaa) ovat käytännön työhön ja toimintaan liittyviä, artikkeleita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirja-arviot (pituus enintään 1500 sanaa) tarkastelevat sosiaalipedagogista ja lähialojen ajankohtaista kirjallisuutta. Puheenvuorot ovat eri tilaisuuksissa pidettyjä sosiaalipedagogisesti kiinnostavia esityksiä, esimerkiksi lektioita.  Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan toimituskunta arvioi katsaukset, kirja-arviot ja puheenvuorot ja antaa niistä palautteen. Artikkelit käyvät läpi sokkoperusteisen vertaisarvioinnin.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan vuosikirjan 2018 tekemiseen, lähetä lyhyt, enintään 200 sanan kuvaus teksti-ideastasi toimitussihteeri Elina Nivalalle (elina(at)nivala.net) ma 5.2.2018 mennessä. Tekstien valinnasta vuosikirjaan ilmoitetaan viikolla 7. Valmiit artikkelit tulee lähettää toimitussihteerille viimeistään su 15.4.2018. Katsausten ja kirja-arvioiden viimeinen palautuspäivä on su 3.6.2018, puheenvuorojen ma 6.8.2018.
Ks. lisää http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/suomen-sosiaalipedagoginen-seurary/sosiaalipedagoginen-aikakauskirja/