Kirjoittajakutsu 2021

2020-12-07

Sosiaalipedagogisessa aikakauskirjassa julkaistaan sosiaalipedagogiikan teoriaa ja tutkimusta käsitteleviä artikkeleita, sosiaalipedagogisesti kiinnostavia aihealueita käsitteleviä mutta artikkelia kevyempiä katsauksia, sosiaalipedagogista käytännön työtä käsitteleviä käytäntökuvauksia, sosiaalipedagogisesti kiinnostavia kirja-arviointeja sekä puheenvuoroja suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 2000 lähtien, ja julkaisun artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012. Aikakauskirjalla on Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja Julkaisufoorumi-luokituksessa (Jufo) se on tasolla 1.  

Artikkelit (pituus enintään 5000 sanaa) ovat teoreettiseen analyysiin tai empiiriseen tutkimukseen perustuvia kirjoituksia. Artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin.

Katsaukset (pituus enintään 2500 sanaa) ovat tieteellisiä kirjoituksia, joissa kuvataan sosiaalipedagogisia ilmiöitä, jäsennetään käsitteellistä keskustelua tai tarkastellaan käytännön työtä tutkimuksellisella otteella. Katsaukset ovat artikkeleita vapaamuotoisempia kirjoituksia, jotka eivät käy läpi vertaisarviointia vaan jotka arvioi Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan toimituskunta.

Käytäntökuvaukset (pituus enintään 2500 sanaa) ovat sosiaalipedagogista käytännön työtä ja toimintaa kuvaavia kirjoituksia, jotka eivät perustu tutkimukseen. Kirja-arviot (pituus enintään 1500 sanaa) tarkastelevat sosiaalipedagogista ja lähialojen ajankohtaista kirjallisuutta. Puheenvuorot ovat ajankohtaisia aiheita käsitteleviä ja kantaa ottavia kirjoituksia sekä eri tilaisuuksissa pidettyjä sosiaalipedagogisesti kiinnostavia esityksiä, kuten lektioita.

Käytäntökuvaukset, kirja-arviot ja puheenvuorot eivät käy läpi vertaisarviointia vaan Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan toimituskunta arvioi ne ja antaa niistä palautteen.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan vuosikirjan 2021 tekemiseen, lähetä lyhyt, enintään 200 sanan kuvaus teksti-ideastasi toimitussihteeri Elina Nivalalle (elina[at]nivala.net) ma 14.12.2020 mennessä tai pe 15.1.2021 mennessä. Tekstien valinnasta vuosikirjaan ilmoitetaan pe 18.12.2020 mennessä tai pe 22.1.2021 mennessä. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset tulee ladata journal.fi-järjestelmään viimeistään su 28.2.2021. Katsausten ja käytäntökuvausten viimeinen palautuspäivä on ma 31.5.2021, puheenvuorojen ja kirja-arvioiden ma 9.8.2021.