Eläin- ja luontoavusteisen toiminnan malli Kuopion 4H-yhdistyksessä

Hevosvoimia Luonnosta -hanke

Kirjoittajat

  • Inga Korhonen

Avainsanat:

sosiaalipedagoginen hevostoiminta, eläin- ja luontoavusteinen toiminta

Abstrakti

ESR-rahoitteisen Hevosvoimia Luonnosta -hankkeen tavoitteena oli rakentaa Kuopion 4H-yhdistykselle toimintamalli eläin- ja luontoavusteiselle nuorten toiminnalle. Hankkeessa kertyi monipuolista kokemusta eläinavusteisesta toiminnasta nuorten kanssa. Toimintaryhmät koottiin usean yhteistyötahon kanssa. Pitkäkestoisissa toimintaryhmissä oli yhteensä 30 osallistujaa ja osallistumiskertoja kertyi 129. Lyhytkestoisia toimintaryhmiä toteutettiin kolme, ja niissä oli yhteensä noin 50 osallistujaa. Toiminta toteutettiin sosiaalipedagogista viitekehystä käyttäen. Toiminnan tärkeimmät elementit olivat toiminnallisuus, yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, elämyksellisyys sekä dialogisuus. Hevoset laumaeläiminä hakeutuvat luonnostaan vuorovaikutukseen ihmisen kanssa. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ohjaajan tehtävänä on toiminnan ohjauksen ohella sanoittaa hevosen eleitä ja rakentaa toimintaa osallistavaksi. Osallistujien on voitava ylittää omia rajojaan turvallisessa ilmapiirissä ja saada kiitosta. Pitkäkestoisten toimintaryhmien osallistujien ja yhteistyötahojen ohjaajien antamien palautteiden perusteella toiminta toteutettiin onnistuneesti osallistujien tarpeisiin vastaten. Osallistujat kokivat päässeensä kokeilemaan uusia asioita sekä saaneensa rohkeutta ja iloa eläimistä, luonnosta ja ryhmästä. Yhteistyötahojen ohjaajat kokivat, että ohjaus ryhmässä oli sensitiivistä ja mahdollisti tarpeellisen tuen. He näkivät toiminnan tarpeelliseksi omille asiakkailleen.

Osasto
Käytäntökuvaukset

Julkaistu

2022-08-29

Viittaaminen

Korhonen, I. (2022). Eläin- ja luontoavusteisen toiminnan malli Kuopion 4H-yhdistyksessä: Hevosvoimia Luonnosta -hanke. Sosiaalipedagogiikka, 23(1), 97–108. https://doi.org/10.30675/sa.109149