Kuvittelua opettamassa

Pedagogisia näkökulmia poliittiseen mielikuvitukseen

Kirjoittajat

  • Pilvi Porkola
  • Suvi Salmenniemi
  • Hanna Ylöstalo

Avainsanat:

poliittinen mielikuvitus, utopia, feministinen pedagogiikka, poliittisen mielikuvituksen harjoittelu, yhteiskunnallinen muutos

Abstrakti

Utopiat ja toisenlaisten maailmojen kuvittelu ovat tärkeitä yhteiskuntakritiikin välineitä. Kuvittelu ei kuitenkaan synny itsestään, vaan se on taito, joka vaatii harjoittelua. Tässä käytäntökuvauksessa tarkastellaan sitä, miten kuvittelua voi opettaa yliopistossa. Kuvaus pohjautuu sosiologian maisteriopiskelijoille suunnattuun "Harjoituksia poliittisessa
mielikuvituksessa" -opintojaksoon. Kuvauksessa pohditaan konkreettisten esimerkkien avulla taiteen piirissä kehitettyjen harjoitteiden soveltamista yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun ja opetukseen sekä kriittisen ajattelun valmiuksien kehittämiseen. Pohdinta perustuu harjoitusten kuvauksiin, tutkijoiden opetustilanteista kirjoittamiin kenttäpäiväkirjoihin ja opiskelijoiden kurssipalautteisiin. Kuvittelu auttaa edistämään yhteiskunnallista muutosta sekä haastaa etsimään toisenlaisia tietämisen tapoja. Kuvittelu ja sen opettaminen edellyttää mahdollisen pedagogiikkaa, joka ei tarjoa valmiita vastauksia vaan etsii tapoja kurottua kohti tuntematonta.

Osasto
Käytäntökuvaukset

Julkaistu

2022-12-20

Viittaaminen

Porkola, P., Salmenniemi, S., & Ylöstalo, H. (2022). Kuvittelua opettamassa: Pedagogisia näkökulmia poliittiseen mielikuvitukseen. Sosiaalipedagogiikka, 23(2), 85–96. https://doi.org/10.30675/sa.116952