Yhteinen tekeminen yhteyden rakentajana

Yhteinen kolmas sosiaalipedagogisena käsitteenä ja käytäntönä

Kirjoittajat

  • Sofia Rönkkö Itä-Suomen yliopisto
  • Elina Nivala

Avainsanat:

yhteinen kolmas, toiminta, pedagoginen suhde, työprosessi

Abstrakti

Tässä katsauksessa tarkastelemme yhteisen tekemisen merkitystä yhteyden rakentajana kasvattajan ja kasvavan suhteessa. Sosiaalipedagogisessa keskustelussa yhteiseen tekemiseen viitataan yhteisen kolmannen käsitteellä. Se on viimeisten kymmenen vuoden aikana tullut vahvasti esiin brittiläisessä sosiaalipedagogisessa keskustelussa englanninkielisessä muodossaan ”common third”, mutta käsitteen juuret ovat Tanskassa. Tanskankielinen käsite ”det fælles tredje” löytyy sosiaalipedagogisista teksteistä ainakin 1980-luvulta alkaen. Tutustumalla yhteisen kolmannen tanskalaisiin juuriin pyrimme vahvistamaan teoreettista ymmärrystä siitä, miten yhteinen tekeminen rakentaa yhteyttä ihmisten välille. Lisäksi tarkastelemme yhteisen kolmannen toteutumista käytännössä kuvaamalla kokemuksellisen esimerkin avulla, miten yhteinen tekeminen sosiaalipedagogisesti hyödynnettynä voi helpottaa vuorovaikutusta, synnyttää tasavertaisen pedagogisen suhteen ja edistää osallistujien toimijuutta.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2022-08-29

Viittaaminen

Rönkkö, S., & Nivala, E. (2022). Yhteinen tekeminen yhteyden rakentajana: Yhteinen kolmas sosiaalipedagogisena käsitteenä ja käytäntönä. Sosiaalipedagogiikka, 23(1), 71–84. https://doi.org/10.30675/sa.119479