Osallistava teatteri maahanmuuttodialogin välineenä

Kokemuksia tutkijoiden ja taiteentekijöiden yhteisestä projektista

Kirjoittajat

  • Emma Nortio Itä-Suomen yliopisto
  • Sanna Ryynänen Itä-Suomen yliopisto
  • Sirkku Varjonen Kuntoutussäätiö
  • Pinja Hahtola
  • Jenni Urpilainen

Avainsanat:

dialogi, julkinen sosiaalipedagogiikka, maahanmuutto, osallistava teatteri, tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyö

Abstrakti

Mitä tapahtuu, kun kolme yhteiskuntatieteilijää ja kolme esittävän taiteen ammattilaista järjestävät lähiökuppilassa maahanmuuttoa ja rasismia käsittelevän tapahtuman? Tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyönä syntyneet Puhekupla-tilaisuudet perustuivat osallistavan teatterin käytäntöihin ja dialogisuuden periaatteisiin. Tavoite oli luoda tila, jossa eri tavoin ajattelevat ihmiset voivat jakaa maahanmuuttoon ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviä kokemuksia ja näkemyksiä. Tässä käytäntökuvauksessa esittelemme tapahtumakonseptin taustaa ja sisältöä sekä reflektoimme tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön edellytyksiä ja seurauksia. Erittelemme tapahtumien meissä herättämiä tunteita sekä reflektoimme projektimuotoisen työskentelyn ominaispiirteitä. Kehystämme Puhekupla-tilaisuudet julkiseksi sosiaalipedagogiikaksi, joka edistää ihmisten kokoontumista yhteen ja elvyttää vapauden ja moniarvoisuuden ihanteisiin pohjautuvia yhteisöllisen keskustelun ja julkisen pohdinnan perinteitä. Tilaisuuksissa kokemuksellisuus, tunteet ja leikki sekä maahanmuuttokysymyksiin liittyvä tutkimustieto ja yhteinen pohdinta harjaannuttivat dialogista keskustelutapaa, joka on yksi demokratian elinvoimaisuuden edellytys.

Osasto
Käytäntökuvaukset

Julkaistu

2023-12-18

Viittaaminen

Nortio, E., Ryynänen, S., Varjonen, S., Hahtola, P., & Urpilainen, J. (2023). Osallistava teatteri maahanmuuttodialogin välineenä: Kokemuksia tutkijoiden ja taiteentekijöiden yhteisestä projektista. Sosiaalipedagogiikka, 24, 125–138. https://doi.org/10.30675/sp.128752