Nykytaidekasvatus toisintekemisenä ekososiaalisten kriisien aikakaudella

Kirjoittajat

  • Raisa Foster

Avainsanat:

ekososiaalinen oikeudenmukaisuus, individualismi, jatkuva kasvu, keskusta-ajattelu, kulutuskeskeisyys, mekanismi, nykytaide, rationalismi, taidekasvatus, välinellistäminen

Abstrakti

Artikkelin tarkoituksena on pohtia nykytaidekasvatuksen mahdollisuuksia haastaa modernismin oletuksia – järkiperäistämistä ja yksilökeskeisyyttä, välineellistämistä ja kulutuskeskeisyyttä, mekanismia ja uskoa jatkuvaan kasvuun sekä keskusta-ajattelua – ja näin toimia ekososiaalisena oikeudenmukaisuuskasvatuksena. Ekososiaalisen oikeudenmukaisuuden viitekehys auttaa näkemään sosiaalisten ja ekologisten ongelmien yhteyden, ja se antaa myös kasvattajalle välineitä modernistisen maailmankuvan ja ihmiskäsityksen haastamiseen. Ensiksi artikkelissa tarkastellaan sitä, miten nykytaiteesta ammentavat moniaistisuutta ja yhteisöllisyyttä korostavat taidekasvatusprojektit voivat haastaa järkiperäistämisen ja yksilökeskeisyyden ylivaltaa ja auttaa kasvamaan kohti kokonaisvaltaista kehollista maailmasuhdetta. Toiseksi artikkelissa pohditaan sitä, miten konkreettisen aineellisen lopputuloksen sijaan taiteen prosessiluonteisuutta ja aineettomuutta korostava nykytaidekasvatus voi haastaa välinearvoista ja kuluttamiseen keskittyvää elämäntapaa ja kutsua myös esiin itseisarvoista todellisuuskäsitystä. Kolmanneksi artikkelissa ehdotetaan, että taidekasvatus määriteltäisiin uudestaan niin, ettei se korostaisi mekaanista ja kehitysuskoista
suhtautumista taiteen tekemiseen ja oppimiseen, vaan innostaisi ihmiset taiteellisten kokemusten avulla heittäytymään tuntemattomaan ja havahtumaan uudenlaiseen ymmärrykseen. Neljänneksi artikkeli tarkastelee sitä, kuinka nykytaidekasvatus voi opettaa kriittisyyttä mies-, ihmis- ja etnokeskeistä ajattelua kohtaan ja auttaa näin arvostamaan maailman moninaisuutta ja vastavuoroisuutta. Lopuksi artikkelissa esitetään, että juuri vaihtoehtoisissa ajattelumalleissa ja toisintekemisessä piilee nykytaiteen merkittävin pedagoginen mahdollisuus muutoksessa kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-11-30

Viittaaminen

Foster, R. (2017). Nykytaidekasvatus toisintekemisenä ekososiaalisten kriisien aikakaudella. Sosiaalipedagogiikka, 18, 35–56. https://doi.org/10.30675/sa.63484