Miesten kansalaistalo Mattilassa tehdään uudenlaista miestyötä

Kirjoittajat

  • Jukka Tukia Setlementti Tampere/Miesten kansalaistalo Mattila
  • Marko Ajanki Setlementti Tampere/Miesten kansalaistalo Mattila
  • Arvi Pihlman Tampereen yliopisto
  • Juha Santala Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Jelena Santalainen Suomen Setlementtiliitto

Abstrakti

Mattila on Setlementti Tampere ry:n Miesten kansalaistalo, jossa tehdään uudenlaista miestyötä ennaltaehkäisevänä kansalaistoimintana. Kirjoituksessa selvitetään Mattilan teoreettisia lähtökohtia eli yhteisösosiaalityötä, freireläistä sosiaalipedagogiikkaa ja uudenlaista miestyötä. Lisäksi selvitetään Mattilan toiminnallisia ratkaisuja ja työskentelyn käytäntöjä Mattilan arjessa. Tarkemmin kuvataan mieslähtöisen kansalaistoiminnan toteuttamista arjessa ja arjen työssä. Uudenlaisessa miestyössä keskeistä on tehdä ero yksilöihin kohdistuvan asiantuntija- ja ongelmakeskeisen
auttamistyön sekä miesten tasavertaisuuteen perustuvan yhteisöllisen työn välille. Mattilaan ovat tervetulleita kaikenlaiset miehet ikään, uskontoon, seksuaaliseen suntautumiseen, etniseen taustaan jne. katsomatta. Olennaista on edistää erilaisten miesten välistä dialogia.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2017-11-30

Viittaaminen

Tukia, J., Ajanki, M., Pihlman, A., Santala, J., & Santalainen, J. (2017). Miesten kansalaistalo Mattilassa tehdään uudenlaista miestyötä. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 18, 123–133. https://doi.org/10.30675/sa.68942